SITE-UL SAMRO – ELEMENT ESENȚIAL ÎN FUNCȚIONAREA ȘI DEZVOLTAREA ORGANIZAȚIEI

 

Fără nici o îndoială, unul dintre cele mai eficace și eficiente instrumente asociate informatizării societății îl reprezintă  site-ul. Orice organizație care vrea sa fie performantă trebuie să posede și să utilizeze un site performant.

Prezentul site SAMRO – la a cărui realizare și funcționare dl. lector.univ.dr. Sebastian Madalin Munteanu are un rol esențial – își propune să elimine una dintre deficiențele majore ale SAMRO. Conceput într-o manieră modernă, cu rubrici definitivate după consultarea membrilor organizației la Adunarea Generală din iunie, 2012, de la Cluj, prezentul site își propune, împreună cu newsletterul organizației, să dezvolte substanțial:

  • informarea membrilor SAMRO privind activitățile din cadrul organizației la nivel național, filiale universitare și membrii SAMRO,
  • networking-ul între membrii SAMRO
  • informarea membrilor organizației privind noutățile manageriale la nivel național și international
  • impulsionarea dezvoltării unei școli românești de management
  • creșterea prestigiului și impactului SAMRO la nivel național și local

Accentuăm faptul că prezentul site își propune să realizeze aceste obiective  împreună cu newsletter-ul SAMRO, manageriat foarte bine încă de la înființare de către d-na prof.univ.dr. Rodica Cândea.

Pentru ca atât site-ul, cât și newsletter-ul SAMRO să realizeze scopurile menționate, este necesar ca fiecare membru SAMRO să contribuie frecvent cu informații privind activitatea sa la realizarea acestora. Valoarea și utilitatea site-ului depind decisiv de implicarea fiecăruia dintre noi.

Capacitatea și prestigiul comunității SAMRO depind în mare măsură, putem afirma chiar decisiv, de newsletter-ul și site-ul SAMRO.

De aceea, închei acest mesaj cu trei îndemnuri adresate fiecărui membru SAMRO:

  • furnizați cât mai multe informații site-ului și newsletter-ului SAMRO privind propria activitate, a colegilor, a universității și altor organizații și publicații în domeniul managementului,
  • consultați-le cât mai frecvent și valorificați informațiile conținute,
  • mediatizați newsletter-ul și site-ul SAMRO în universitatea și firmele Dvs., în rândul profesorilor, managerilor, studenților și specialiștilor din cadrul lor.

 

Președinte,
Prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu